BIURO OCHRONY 
OMEGA

tel. 32 729 83 73 do 74  | fax 32 729 83 75

ochrona imprez masowych


Kolejnym z naszych działań to ochrona imprez masowych. Zabezpieczamy koncerty, imprezy sportowe, targi, wystawy, imprezy plenerowe i inne wydarzenia.

Do zabezpieczenia każdej imprezy sporządzamy plan zabezpieczenia wymagany przez Policję celem uzyskania pozwolenia na jej organizację.

Mając na uwadze zadowolenie Klientów oraz działając zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych zadanie to powierzamy wyszkolonemu i doświadczonemu personelowi, zapewniając mu ponad to wsparcie w postaci zaplecza technicznego, nasi pracownicy służb porządkowych oraz informacyjnych posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, a działaniami ochrony kierują osoby będące kierownikami ds. bezpieczeństwa.

Podczas naszych działań ściśle współpracujemy ze służbami Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia.

Poza imprezami masowymi zabezpieczamy także mniejsze imprezy jak pikniki, festyny firmowe, bankiety, spotkania plenerowe.


Drukuj