BIURO OCHRONY 
OMEGA

tel. 32 729 83 73 do 74  | fax 32 729 83 75

OCHRONA FIZYCZNA


Zakres usług w ramach ochrony fizycznej obejmuje:

Bezpośrednia ochrona fizyczna obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie (SUFO) mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej, zabezpieczenie ich dóbr niematerialnych i materialnych przed naruszeniem lub bezprawnym przywłaszczeniem przez osoby trzecie oraz zapewnienie porządku w granicach obiektów i obszarów na podstawie stosownych przepisów i rozporządzeń upoważniających do podejmowania działań ochrony osób i mienia powierzonego.

Wszyscy pracownicy Ochrony posiadają licencje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, mają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Bezpośrednia ochrowa fizyczna stała polegająca na stałej obecności pracowników ochrony na obiekcie. Celem tego typu ochrony jest zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz życiu na terenie chronionego obiektu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń i niedopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta oraz specyfiki obiektu każdorazowo tworzymy szczegółowy zakres czynności i obowiązków.

Bezpośrednia ochrona fizyczna doraźna polegająca na okresowym kontrolowaniu stanu bezpieczeństwa obiektu wykonywana przez Grupy Interwencyjne oraz na doraźnych działaniach ochronnych podejmowanych na wyraźne żądanie Klienta w postaci posterunku doraźnego. W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta oraz specyfiki obiektu każdorazowo tworzymy szczegółowy zakres czynności i obowiązków.Ochrona osób lub mienia na godziny skierowana do osób, które w wyniku specyfiki wykonywanego zawodu lub innych okoliczności, w danym momencie potrzebują profesjonalnego i dyskretnego zapewnienia bezpieczeństwa i nietykalności osobistej. Polegająca na ochronie okolicznościowej w czasie spotkań, negocjacji, podróży, tras koncertowych, występów, prezentacji, wystąpień publicznych, wypłaty pieniędzy lub zabezpieczenia domu na czas nieobecności właścicieli.

W celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa wszystkie obiekty chronione przez naszą firmę są wyposażane w urządzenia 4TIME służące do nadzorowania prawidłowego przebiegu pracy agenta ochrony. Pracownicy ochrony mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, są jednolicie umundurowaniu w uniformy dostosowane do specyfiki obiektu.

Stacjonarną ochroną fizyczną obejmujemy małe i duże obiekty handlowe, biurowe, zakłady przemysłowe, magazyny, place budowy, osiedla mieszkaniowe, sklepy oraz zakłady usługowe.

Drukuj